Gebze Temel İSG Eğitimleri

Temel İSG Eğitimleri

Temel İSG Eğitimleri

Resital Osgb olarak Kocaeli Gebze de hizmet vermekteyiz. Sizlere verdiğimiz hizmetlerden biri de Gebze Temel İSG Eğitimleri uygulamasıdır.

İş Güvenliği ve Sağlığı (İSG), işyerlerinde çalışanların güvenliğini ve sağlığını korumayı amaçlayan bir dizi önlemdir. Bu önlemler, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların sağlığının korunması ve işyerinde oluşabilecek risklerin en aza indirilmesi gibi konuları kapsar. İSG eğitimleri, çalışanların bu konularda bilgi sahibi olmalarını ve işyerinde güvenli bir ortam sağlamalarını amaçlar. İşyerinde İSG konusunda bilgi sahibi olan çalışanlar, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesinde önemli bir rol oynarlar.

Gebze Temel İSG Eğitimleri, İşyerlerinde, çalışanların İSG konusunda bilinçlendirilmesi için bir dizi temel İSG eğitimi sunulur. Bu eğitimler, işyerinde çalışan herkesin alması gereken zorunlu eğitimlerdir. Temel İSG eğitimleri, çalışanların İSG konusunda temel bilgi ve becerileri öğrenmelerini sağlar. Aşağıda, temel İSG eğitimleri hakkında detaylı bilgiler verilmiştir.

 1. İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi: İşyerinde çalışan herkesin alması gereken bir eğitimdir. Bu eğitimde, işyerindeki olası riskler, iş güvenliği kuralları, acil durumlar, yangın güvenliği, ilk yardım gibi konular ele alınır. Bu eğitim, işyerinde çalışan herkesin İSG konusunda temel bilgi ve becerileri öğrenmesini sağlar.
 2. Yangın Güvenliği Eğitimi: Yangın güvenliği eğitimi, işyerindeki yangın risklerinin nasıl önleneceği ve yangın sırasında nasıl davranılması gerektiği konularında eğitim verir. Bu eğitim, işyerindeki herkesin yangın güvenliği konusunda bilgi sahibi olmasını sağlar.
 3. İlk Yardım Eğitimi: İlk yardım eğitimi, işyerinde oluşabilecek acil durumlarda çalışanların nasıl müdahale edeceği konusunda eğitim verir. Bu eğitim, işyerindeki herkesin acil durumlara nasıl müdahale edeceği konusunda bilgi sahibi olmasını sağlar.
 4. Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı Eğitimi: Kişisel koruyucu ekipman kullanımı eğitimi, çalışanların kişisel koruyucu ekipmanları nasıl kullanacakları konusunda eğitim verir. Bu eğitim, işyerindeki herkesin kişisel koruyucu ekipman kullanımı konusunda bilgi sahibi olmasını sağlar.

Temel İSG eğitimleri, işyerinde çalışan herkesin alması gereken zorunlu eğitimlerdir ve genellikle işveren tarafından sağlanır. Bu eğitimler, İSG konusunda temel bilgi ve becerileri öğrenmeyi amaçlar ve işyerinde güvenli bir ortam sağlamak için önemlidir.

Temel İSG eğitimleri, genellikle sınıf içi eğitim şeklinde verilir ve bir eğitmen tarafından yönetilir. Ayrıca, bazı eğitimlerde interaktif öğrenme materyalleri, video kaynakları ve pratik uygulamalar da kullanılabilir. İşyeri İSG uzmanları veya İSG eğitmenleri tarafından verilen eğitimler, genellikle işyeri büyüklüğüne, işyerindeki risklere ve çalışanların işyerindeki görevlerine göre özelleştirilir.

Temel İSG eğitimleri, genellikle aşağıdaki konuları kapsar:

 • İşyerindeki olası risklerin tanımlanması ve önlenmesi
 • İş güvenliği kuralları ve prosedürleri
 • İşyerindeki acil durumların yönetimi
 • Yangın güvenliği ve yangın sırasında yapılması gerekenler
 • İlk yardım ve acil müdahale becerileri
 • Kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı
 • Tehlikeli maddeler ve kimyasalların güvenli kullanımı
 • İşyerinde ergonomi ve işe uygunluk
 • Psikososyal riskler ve stres yönetimi
 • İSG mevzuatı ve yasal düzenlemeler

Temel İSG eğitimleri, genellikle işe yeni başlayanlar için de verilir ve işverenler tarafından periyodik olarak yenilenir. Ayrıca, işyerinde meydana gelen yeni riskler veya değişiklikler nedeniyle ek eğitimler de verilebilir.

İSG eğitimleri, işyerindeki herkesin İSG konusunda bilgi sahibi olmasını sağlar ve işyerindeki güvenliği ve sağlığı korumak için önemlidir. İSG eğitimlerinin düzenli olarak verilmesi, işyerindeki iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesinde ve çalışanların sağlığının korunmasında etkili bir yöntemdir.

resitalosgb